top of page

מסע לאורו

ממשיכים להאיר את הדרך - כוחנו באחדותנו

Nati_Levi.2-3.jpg

מסע 'לאורו'

מסע 'לאורו' מאפשר לכל אחד ואחת להתחבר לזכרון של רונן לוברסקי ז"ל דרך המעשים והערכים שהובילו את רונן במהלך חייו

לאורו של רונן

דבקות במטרה

שאיפה למצוינות

רעות וחברות

ענווה

אחריות

ערבות הדדית

אלפי משתתפים

בני נוער
הכנה לצבא
מכינות צבאיות
צרכים מיוחדים

80 קילומטרים

מגבעות רונן שברחובות ועד הר הרצל

12 שבטים עם אחד

מסע משכול לתקומה

איך זה באמת נראה

מאירים את הדרך

השותפים שלנו

bottom of page